Actueel

Samenloopsignalen Wlz-Jeugdwet stapje dichterbij!

Na een periode van veel overleggen met diverse gemeenten, de VNG en overige stakeholders is er goed nieuws voor gemeenten die al enige tijd vol smart wachten op Wlz signalen voor samenloop tussen Wlz en Jeugdwet. Vanuit het ministerie van VWS is bericht gekomen dat er een wetsvoorstel in de maak is die deze samenloopsignalen mogelijk zal gaan maken. 

Uiteraard gaat er voordat de signalen daaadwerkelijk aan gemeenten geleverd kunnen worden nog een lang traject met wetsjuristen, privacy- en veiligheidschecks en een reis door de 2e én 1e kamer aan vooraf, maar voor nu kunnen we melden dat er beweging in dit traject zit. Uiteraard proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van dit traject.