Actueel

Publicatie eerste rapport Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand (OIB)

Het Inlichtingenbureau (IB) heeft de eerste rapportage Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand (OIB) gepubliceerd. In deze rapportage levert het IB informatie over zowel nieuwe als gewijzigde inkomsten van bijstandsgerechtigden.

Hoe ontvang ik het signaal?

Let op! U ontvangt de nieuwe signalen alleen als u in ons klantportaal hebt aangegeven het OIB signaal te willen ontvangen. Ga hiervoor naar het tabblad instellingen van het product Rechtmatigheidscontrole en zet het schuifje bij “Overzicht klaarzetten in CSV-formaat op Ja. 

Op het tabblad instellingen kunt u daarnaast aangeven of u naast signalen van de start van nieuwe Inkomstenverhoudingen ook nieuwe en-/of gewijzigde (correcties) loonperioden (Inkomstenopgaven) wilt ontvangen.

Voordelen

  • U krijgt een volledig beeld van alle inkomsten door de gegevens die het Inlichtingenbureau u maandelijks levert;
  • U ontvangt maandelijks uitsluitend eenmalig de nieuwe en-/of gewijzigde informatie;
  • De informatie wordt voorzien van een informatielabels (tags). Zo ziet u of het gaat om een nieuwe inkomstenverhouding of een nieuwe of gecorrigeerde loonperiode; 
  • Met deze informatie kunt u een volledig sluitende (achteraf) controle op uw inkomstenverrekening uitvoeren;
  • U ziet of de heffingskorting wordt toegepast (inclusief de toegepaste loonbelastingtabellen). Ook zijn de (uitbetaalde en opgebouwde) bruto inkomstenbedragen uit 13e maanden, eenmalige bonussen etc. (extra periode salaris) toegevoegd.

Informatie

Wilt u meer weten over de verbeterde netto inkomstenverrekening, de extra gegevensvelden en de werking van het signaal? Raadpleeg dan de handleiding Rechtmatigheidscontrole.