Actueel

Per 1 december nieuw PKI overheidscertificaat voor GGk

Per 1 december 2020 verloopt het PKI overheidscertificaat van het Inlichtingenbureau en wordt deze vernieuwd. Het Inlichtingenbureau zal vanaf dit moment een nieuw G1 certificaat gaan gebruiken, ter vervanging van het huidige G3 certificaat. Het nieuwe Staat der Nederlanden Private Root CA – G1 certificaat is, anders dan het G3 certificaat, bedoeld voor a-to-a verkeer binnen een besloten, vertrouwde groep en heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Wij maken u graag nu alvast attent op een aantal acties die hiervoor in de komende periode door u moeten worden ondernomen:

Tussen 28 juli en 17 augustus 

  • CPA’s vernieuwen voor de ketentestomgeving (KTO);
  • G1 Certificaat voor de KTO handmatig toevoegen en vertrouwen om te kunnen blijven testen.

Tussen 2 september en 1 december

  • CPA’s vernieuwen voor GGk productieomgeving;
  • G1 certificaat voor de GGk productieomgeving handmatig toevoegen en vertrouwen om het berichtenverkeer te kunnen voortzetten.

Vernieuw uw CPA’s vóór 1 december (CPA KTO vóór 17 augustus)

Om gebruik te maken van het nieuwe certificaat is het voor gemeenten die gebruik maken van een webservice noodzakelijk om vervangende CPA’s aan te vragen voor de berichtstromen iWmo, iJw, iEb en/of iPGB (voor zowel de ketentestomgeving als de productieomgeving). Deze kunnen aangevraagd worden via het portaal Zorg (GGk). Na het vernieuwen van de CPA’s kunnen gemeenten het berichtenverkeer direct op de reguliere wijze voortzetten.

CPA’s vernieuwen voor SAAS gemeenten en/of samenwerkingsverbanden

Maakt uw gemeente deel uit van een SAAS oplossing waarbij meerdere gemeenten gebruik maken van één digikoppeling van een softwareleverancier, dan is het niet mogelijk om deze CPA’s zelf te vernieuwen via het portaal. Uw softwareleverancier dient dan in afstemming met het Inlichtingenbureau de CPA’s te vernieuwen via het CPA-template op onze website. Een gedelegeerde gemeente of organisatie binnen een samenwerkingsverband (buiten een SAAS) kan deze CPA’s niet zelf vernieuwen via het portaal. Wij willen u in dit geval ook vragen het CPA-template in te vullen en te retourneren aan beheer_zorg@inlichtingenbureau.nl, zodat wij uw CPA-aanvraag kunnen verwerken.

G1 certificaten toevoegen en vertrouwen

Anders dan een G3 certificaat wordt een G1 certificaat niet automatisch door uw systemen toegevoegd en vertrouwd. Dit moet u vóór de ingebruikname van het certificaat handmatig doen om gebruik te kunnen blijven maken van de GGk dienstverlening. Dit betekent dat het certificaat voor de KTO vóór 17 augustus toegevoegd en vertrouwd moet worden en het certificaat voor de GGk productieomgeving vóór 1 december.

Indien uw gemeente in de komende periode ook gebruik zal gaan maken van G1 certificaten kan het Inlichtingenbureau deze vanaf 20 juni a.s. toevoegen en vertrouwen. Het is ook mogelijk om van een G3 certificaat gebruik te blijven maken, maar uw CPA’s moeten dan wel jaarlijks vernieuwd worden.

Wlz-registertoets: vergeet uw verbinding niet te vernieuwen

Gebruikt u de WLZ registertoets via webservice? Dan is het ook noodzakelijk om de verbinding met het IB te vernieuwen om de aanvragen voor WLZ indicaties in de toekomst correct te laten verlopen. Wij willen u vragen om vóór 1 december de gegevens op het WLZ instellingen tabblad in het GGk portaal in te vullen en het WSDL bestand en PKI Overheidscertificaat te downloaden. Wanneer dit gedaan is kunt u de WLZ registertoets blijven raadplegen als voorheen.

Meer informatie over G1 certificaten of hulp bij uw CPA aanvraag nodig?

Een praktisch stappenplan voor het aanvragen van nieuwe CPA’s vindt u in de CPA handleiding. Voor aanvullende informatie over PKI overheidscertificaten verwijzen wij u graag door naar de website pkioverheid.nl. Meer informatie specifiek over de Staat der Nederlanden Private Root CA – G1 certificaten is te vinden op overheid.nl en op de website van KPN.