Actueel

Overstap Transactiestandaard4.0 testomgeving

Een aantal maanden geleden hebben wij u laten weten dat er binnen de keten van Werk & Inkomen (de SUWI-keten) verbetermaatregelen nodig zijn om de uitwisseling van gegevens naar een hoger veiligheidsniveau te brengen. Al deze verbetermaatregelen zijn vastgelegd in de SuwiML Transactiestandaard 4.0.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij voor 1 september 2021 hun applicatie aanpassen op basis van de gestelde richtlijnen die zijn opgenomen in deze SuwiML Transactiestandaard4.0. Deze maatregel geldt alleen voor de testomgeving

Veel gemeenten en softwareleveranciers zijn in een vergevorderd stadium van het implementatietraject. Dit is goed nieuws! Heeft uw gemeente nog geen voorbereidingen getroffen voor de overstap op Transactiestandaard4.0? Zorg dan dat u hier binnenkort mee start. 

Wat moet ik doen?

In het draaiboek TS4.0 (welke via onze Servicedesk op aanvraag beschikbaar is) behandelen wij onderstaande onderwerpen die voor de overgang op Transactiestandaard 4.0 voor softwareleveranciers en gemeenten noodzakelijk zijn:

  • De aanvraag van (sub)- Organisatie Identificatienummer (OIN) –raadpleeg ook de werkinstructie aanvraag (sub)OIN;
  • Digikoppeling WUS functionaliteiten; signing en adressing (Aanvraag PKI overheidscertificaten);
  • Het Inregelen van TLS tweezijdig;
  • Het aanpassen van de berichtversies.


Maakt u als gemeente of leverancier gebruik van Gemnet? Vul dan het Gemnet toestemmingsformulier in zodat u geautoriseerd bent om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl