Actueel

Ondersteuning bij compensatie alleenverdieners

Het Kabinet heeft op Prinsjesdag 2023 bekend gemaakt geld te reserveren voor een tijdelijke regeling voor de 6.500 huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau. Het gaat om een tijdelijke regeling voor de periode 2024-2027, vooruitlopend op een structurele oplossing die is voorzien vanaf 2028. 

Aanleiding

Een samenloop van regelingen pakt voor een groep alleenverdieners met een combinatie van inkomstenbronnen nadelig uit. Hierdoor ontvangen ongeveer 6.500 huishoudens onbedoeld een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering.

Alleenverdieners informeren

Op dit moment verlenen gemeenten alleenverdieners op aanvraag compensatie voor gemiste inkomsten. Veel mensen binnen de doelgroep alleenverdieners weten echter niet dat zij hier recht op hebben. De Belastingdienst brengt daarom in kaart wie voor compensatie in aanmerking komt. Via het Inlichtingenbureau kan de Belastingdienst CAP deze gegevens desgevraagd leveren aan gemeenten. De gemeente kan vervolgens overgaan tot uitkering van de bijzondere bijstand.

Rol Inlichtingenbureau

In eerste aanleg betreft dit een incidentele levering vanuit Belastingdienst CAP aan gemeenten. Uitgangspunt is dat de afnemers bij gemeenten dezelfde contactpersonen zijn die geautoriseerd zijn om de samenloopsignalen rechtmatigheid voor de bijstand bij het Inlichtingenbureau af te nemen. Het is de bedoeling dat de levering nog voor de zomer plaatsvindt via het gebruikersportaal Werk en Inkomen, waartoe alle gemeenten toegang hebben

Juridische kaders en werkwijze

Het ministerie van SZW heeft een juridische analyse gedaan. Deze analyse stelt dat de Participatiewet aan gemeenten voldoende bevoegdheden verleent om gegevens te verwerken, met als doel het tijdelijk uitvoeren van een compensatieregeling voor alleenverdieners in 2024. Vanaf 2025 is naar verwachting een wijziging van de Participatiewet van kracht waarvoor de tijdelijke voorziening opnieuw kan worden ingezet om inwoners proactief te informeren.

Hoe kan ik aansluiten?

Op dit moment heeft het inlichtingenbureau nog geen opdracht van het ministerie van SZW ontvangen. In deze opdracht zal beschreven worden hoe en welke gegevens er aan de gemeenten geleverd moeten worden. De verwachting is dat deze opdracht op korte termijn aan het Inlichtingenbureau wordt verleend. Het Inlichtingenbureau zal gemeenten vervolgens informeren over het aansluiten op deze dienstverlening.

Contact en informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via 0800 222 11 22. Meer informatie over de handelingsproblematiek bij deze alleenverdieners vindt u in de speciaal opgestelde handreiking op de website van Stimulansz