Actueel

Nieuwe bewaartermijn Tozo controle vanaf 1 september

Op dit moment zijn de bestanden van de informatiedienst Tozo Controle 12 maanden opvraagbaar via het portaal Werk en Inkomen. Om de privacyrisico’s zoveel mogelijk te beperken, dienen de bewaartermijnen van organisaties echter zo kort mogelijk te zijn. Aangezien de huidige termijn niet goed kan worden onderbouwd, wordt naar aanleiding van een Privacy Impact Assessment (PIA) de bewaartermijn voor de Tozo controle vanaf 1 september 2021 aangepast naar drie maanden. Vanaf dit moment worden de bestanden gefaseerd geschoond, waarbij wordt begonnen met de oudste documenten.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat u vanaf 1 september 2021 de Tozo rapporten binnen drie maanden moet ophalen vanaf het portaal Werk en Inkomen. Na de termijn van 3 maanden zullen zowel de aanleverbestanden als de rapportages verwijderd worden (NB. Daardoor kunnen wij bij eventuele incidenten de aanlevering langer dan 3 maanden geleden ook niet meer inzien).

Sla bestanden binnen uw eigen organisatie op

Wij adviseren u (indien gewenst) om bestanden die de termijn van drie maanden overschrijden vóór 1 september op te slaan binnen uw eigen organisatie. Na 1 september kunt u in het portaal enkel nog de bestanden zien die maximaal drie maanden oud zijn.

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met onze servicedesk via  servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via 0800 222 11 22.