Actueel

Meld u nu aan voor de Centrale Voorziening Bvv (rekentool)

Stichting Inlichtingenbureau werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van een rekentool die de basisberekening voor het bepalen van de beslagvrije voet uitvoert in het kader van de op handen zijnde wijzigingen in de Wet vBvv die per 1 januari 2021 in werking zullen treden. Deze rekentool, de Centrale Voorziening Bvv, zorgt ervoor dat beslagleggende partijen de beslagvrije voet transparanter en deels geautomatiseerd kunnen berekenen. De rekentool zal per 1 januari 2021, via een webportaal beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen gemeenten en waterschappen in overleg met hun softwareleveranciers ook via een applicatie-tot-applicatie (webservice) aansluiten op de tool. 

Per 4 september zal het nieuwe portaal Schuldhulpverlening naast de twee huidige portalen Werk en inkomen, onderwijs en belastingen en Wmo en Jeugdzorg, zichtbaar zijn op onze website. Vanaf dit moment kunnen organisaties zich ook via dit portaal gaan aanmelden voor de rekentool: de eerste stap richting de daadwerkelijke ingebruikname van de rekentool in januari. Via een aanmeldformulier  kunnen organisaties zich nu alvast registreren voor de dienst en tevens een technisch contactpersoon en één of meerdere gebruikersbeheerders inschrijven.

Om organisaties optimaal te ondersteunen in de aanloop naar het gebruik van de rekentool zijn er een aantal documenten ontwikkeld. Deze documentatie omvat onder andere een stappenplan voor aanmelding en is via de VNG en de UvW verspreid onder de bij hun bekende contactpersonen op het gebied van schuldhulpverlening. De documentatie is ook beschikbaar via de website of de servicedesk van het Inlichtingenbureau. Meer informatie omtrent de invoering van de centrale voorziening Bvv is op onze website te vinden.