Actueel

Levering signalen VVA vanaf 1 maart

Het Inlichtingenbureau is sinds 1 september live met de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA). Middels deze voorziening wordt inzichtelijk gemaakt of leerlingen afkomstig uit het Voortgezet Onderwijs (VO) zich hebben ingeschreven bij een MBO-instelling. De VVA maakt het mogelijk om veilig en digitaal aanmeldinformatie van leerlingen te ontvangen, zodat mogelijke schooluitval preventief in kaart kan worden gebracht.

Eerste levering signalen VVA

Vanaf maandag 1 maart zullen daadwerkelijk signalen via VVA worden verstuurd. Vanaf dit moment worden enkel signalen verzonden waarvan zeker is dat de jongere een beoogd MBO-ganger is voor het schooljaar 2021-2022. Deze signalen zullen beschikbaar zijn voor alle aangemelde gemeenten.

Vragen

Meer informatie over de Voorziening Voortijdig Schoolverlaters vindt u op de productpagina VVA. Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.