Actueel

Inventarisatieonderzoek onder stakeholders zet zich voort

Eind juni jl. is er een vragenlijst uitgezet onder stakeholders om te onderzoeken wat de huidige perceptie is van Stichting Inlichtingenbureau. Inmiddels hebben ruim 850 personen deelgenomen aan het onderzoek en zet het onderzoek zich voort tot 1 december 2021. 

Aanleiding

Stichting Inlichtingenbureau levert al 20 jaar diensten aan gemeenten en waterschappen. In die tijd is er veel veranderd, zowel intern als in het werkveld. Het Inlichtingenbureau is de afgelopen jaren enorm gegroeid en staat met steeds meer stakeholders in contact. Om de huidige perceptie op het Inlichtingenbureau goed in kaart te brengen is er een grootschalig onderzoek gestart.

Invullen korte vragenlijst

Uw mening is voor ons van groot belang! Daarom willen wij u vragen of u een korte vragenlijst wilt invullen. Deze vragenlijst kunt u hier invullen. De antwoorden zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en het invullen van de vragenlijst zal niet langer dan 5 minuten duren. De resultaten van het onderzoek zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt. 

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben betreft het onderzoek, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@inlichtingenbureau.nl.