Actueel

Herstel Tozo dossiers

Eerder boden wij de mogelijkheid om Tozo dossiers uit onze database te laten verwijderen, die per abuis waren aangeleverd in het Stuf bestand t.b.v. de rechtmatigheidssignalen. Gemeenten konden een lijst aanleveren met de te wissen dossiers via de informatiedienst ‘herstel Tozo’.Veel gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt en veel dossiers zijn verwijderd uit onze database. We zien echter nog steeds uitzonderlijk hoge aantallen uitkeringsdossiers in ons systeem. Dit heeft verschillende oorzaken:

  • Gemeenten leveren soms opnieuw Tozo dossiers aan. Ook nadat zij eerder gewist zijn;
  • Soms zijn niet alle Tozo dossiers aangeleverd voor ‘herstel Tozo’, dan zijn bijvoorbeeld de partners van de ondernemers vergeten (terwijl die eerder wel in het Stuf bestand zijn meegeleverd)
  • Soms is er helemaal geen bestand aangeleverd (terwijl er wel Tozo dossiers in de Stuf zijn aangeleverd).


Wij verzoeken u daarom om het aantal lopende uitkeringen in onze database nogmaals te vergelijken met het aantal reguliere uitkeringen in uw systeem. U kunt in ons portaal Werk en Inkomen (IBis), op het tabblad ‘Incidenteel rapport’, met de knop ‘lopende uitkeringen’ een overzicht opvragen van alle BSN’s met een actuele uitkering die uw gemeente heeft aangeleverd.

Als blijkt dat er Tozo dossiers in ons systeem zijn achtergebleven, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via 0800-222 11 22. Zij kunnen u toegang geven tot ‘herstel Tozo’ zodat u een bestand kunt uploaden met te verwijderen dossiers. De handleiding Herstel Tozo vindt u hier.