Actueel

Gemeenten enthousiast over ‘Jongeren in Beeld’

'Jongeren in Beeld', de nieuwste dienstverlening van het Inlichtingenbureau, maakt indruk bij gemeenten en belangenorganisaties. Dit bleek tijdens de Praktijkdag, waar het Inlichtingenbureau samen met SZW vertelde over de ervaringen die gemeenten tot nu toe hebben met het in beeld brengen van jongeren in de leeftijd 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie.

Aanleiding Jongeren in Beeld

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en op verzoek van gemeenten heeft het Inlichtingenbureau de dienstverlening 'Jongeren in Beeld' ontwikkeld. Het doel hiervan is om jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in beeld te brengen voor ondersteuning naar een baan waarbij leren en werken wordt gecombineerd. Een doelstelling die aansluit bij het thema van de Praktijkdag, namelijk uitvoerende medewerkers via praktijkvoorbeelden inspireren bij het bevorderen van een 'inclusieve arbeidsmarkt'.

Wettelijke kaders en doelbinding

De presentatie op de Praktijkdag werd gegeven door Marije Timmer, accountmanager bij het Inlichtingenbureau, en Lodewijk Berkhout, projectleider bij het ministerie van SZW. Zij deelden de eerste praktijkvoorbeelden van 'Jongeren in Beeld' met gemeenten, UWV en sociale partners die uitvoering geven aan de participatiewet. Een interessant onderwerp voor de doelgroep, vindt ook Carola Versteeg, teammanager re-integratie en participatie van de gemeente Veenendaal: "Wij krijgen nu voor het eerst de mogelijkheid aangereikt om jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in beeld brengen voor ondersteuning naar de arbeidsmarkt. Dit was al lange tijd een wens van onze arbeidsmarktregio, alleen was er geen doelbinding om gegevens uit te wisselen". Sinds de start van Jongeren in Beeld neemt de interesse in de dienstverlening toe bij zowel gemeenten als jongerenorganisaties. Dit blijkt wel naar aanleiding van de presentatie: "Het onderwerp 'Jongeren in Beeld' staat binnenkort bij ons op de agenda. Dit is voor ons een mooie gelegenheid om jongeren, die wij nog niet in beeld hebben, op te sporen", aldus Carola.

Beschikbare tools vergroten de slagingskans

Om jongeren te activeren is het belangrijk om van te voren voorzieningen in te richten die bijdragen aan het vinden van scholing in combinatie met werk. Dit blijkt uit de resultaten van de pilot waar gemeenten en jongereninstanties aan hebben deelgenomen. Marije Timmer: "Jongeren in beeld is een prima product, maar je moet er rekening mee houden dat je jongeren iets te bieden hebt als je bij ze aanklopt". Een goed voorbeeld geeft Marije aan de hand van de bevindingen van Jongerenpunt Midden-Brabant: "Dit Jongerenpunt is een social media campagne begonnen om aan te sluiten op bestaande structuren en de leefwereld van jongeren. Het is mooi om te zien dat zij jongeren inzetten om de doelgroep te benaderen. Daarnaast leveren zij door individuele coaching maatwerk om het re-integratieproces te versnellen". 

Om de deelnemers tijdens de presentie te adviseren over de inzet van Jongeren in Beeld geeft Marije op basis van de pilot-bevindingen een aantal tips voor de realisatie van draagvlak onder zowel jongeren als onder bestuurders.

  • Houd de brief gericht aan jongeren kort en bondig;
  • Maak gebruik van ‘We hebben je gemist!’-kaartjes (onderaan deze pagina vindt u een aantal voorbeelden)
  • Balans tussen herkenbaarheid en discretie;
  • Neem bestuurders goed mee bij de implementatie van Jongeren in Beeld;
  • Zet in op communicatie en PR: Credibility onder de doelgroep helpt enorm.


Lees het rapport van IZI Solutions op onze productpagina voor meer tips over het bereiken en activeren van jongeren.

Welke gegevens ontvang ik en welke gegevens niet?

Naast alle voordelen van het informatieproduct geeft het Inlichtingenbureau ook aan waar gemeenten rekening mee moeten houden bij de inzet van ‘Jongeren in Beeld’. Het product is nieuw en zal in de toekomst verder worden doorontwikkeld op basis van nieuwe bevindingen. Dit betekent dat het Inlichtingenbureau op dit moment de volgende gegevens nog niet inzichtelijk maakt:

  • NAW-gegevens, gehuwd, kind < 5 jaar;
  • Indicatie zelfstandigheid: inschrijving KvK;
  • Informatie over de laatst genoten opleiding, laatste diploma (DUO);
  • Indicatie Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijk Onderwijs (VSO en PrO).

Praktijkvoorbeelden waardevol

Het overzicht met mogelijkheden en alle "best practices" geeft de gemeente Veenendaal nieuwe inzichten: "Voor ons is het belangrijk om te weten waarvoor je het product kunt gebruiken. De praktijkvoorbeelden over de inzet van 'Jongeren in Beeld' hebben daarom bijgedragen aan mijn enthousiasme over het product. Vragen zoals ‘hoe benader je jongeren en welke middelen zet ik in’, zullen wij mee moeten nemen in het implementatietraject. Het geeft mij energie om hier verder mee aan de slag te gaan", aldus Carola Versteeg.

Informatie

Bent u naar aanleiding van bovenstaande informatie benieuwd naar de presentatie Jongeren in Beeld? Die is hier te vinden. Bekijk de productpagina voor achterliggende informatie over het product of download de handleiding voor informatie over de technische werking.

Theme picker