Actueel

ESF REACT-EU is live

De Europese Commissie zet extra steunmiddelen in ter bevordering van crisisherstel van de COVID-19 pandemie. Dit leidt tot een wijziging van de subsidieregeling ESF 2014-2020 in verband met extra middelen uit REACT-EU. Gewijzigde voorwaarden hebben tot gevolg dat de toetsing van de ESF-subsidietoets niet langer voldoet aan eerder vastgestelde norm. Bij de huidige toets wordt namelijk geen rekening gehouden met maatregelen die het crisisherstel van de COVID pandemie bevorderen. De ESF-subsidietoets zal daarom worden aangepast aan de voorwaarden van EFS REACT EU.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf nu kunnen centrumgemeenten de verbrede doelgroepen van ESF REACT-EU bevragen. Het aanvraagbestand blijft ongewijzigd. Gemeenten hoeven daarom geen extra gegevens bij ons aan te leveren. Alleen de informatie die het Inlichtingenbureau u op basis van ESF REACT-EU terugstuurt is gewijzigd. Onderstaand de wijzigingen die plaatsvinden binnen de regeling.
 

Wijziging doelgroepen ESF REACT-EU

  1. niet-uitkeringsgerechtigden (nieuw)
  2. arbeidsbelemmerden (gewijzigd)
  3. jongeren (ongewijzigd)
  4. personen in de uitkering (nieuw)
  5. *leerlingen (ongewijzigd)
  6. vreemdelingen (gewijzigd)
  7. natuurlijke personen (werkenden) (nieuw)

Overgangsperiode

Voor de overgangsperiode naar ESF REACT-EU blijft de ESF-subsidietoets voor de subsidieregeling ESF 2014-2020 na implementatie nog 3 maanden actief op het klantportaal van het Inlichtingenbureau. Dit geeft u de ruimte om binnen de maximale bewaartermijn rapporten op te halen. 

Let op! De uitvraag van gegevens zal vanaf dit moment wel alleen nog plaatsvinden op basis van de criteria die gelden voor ESF REACT-EU.

Indien u in januari gegevens aanlevert bij het Inlichtingenbureau ontvangt u op basis van de nieuwe toetscriteria in februari informatie retour.

Contact en informatie

Voor meer informatie over de nieuwe regeling ESF REACT-EU verwijzen wij u naar de website van Uitvoering en Beleid (SZW). Bekijk de aangepaste gebruikershandleiding ESF REACT-EU voor meer achtergrondinformatie over de vernieuwde rapportage. 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl