Actueel

Deel uw kennis over Jongeren in Beeld

Om het gebruik van Jongeren in Beeld te stimuleren vraagt het Inlichtingenbureau alle gebruikers van de informatiedienst om hun kennis over de inzet van Jongeren in Beeld met het Inlichtingenbureau te delen. Deze kennisdeling moet ervoor zorgen dat meer gemeenten zicht krijgen op jongeren in de leeftijd 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie, voor ondersteuning naar leren en werken.

Sinds enkele maanden maken verschillende gemeenten gebruik van de nieuwe dienstverlening ‘’Jongeren in Beeld’’: Deze dienst, die zichtbaar maakt welke jongeren in de leeftijd 23 tot 27 jaar geen startkwalificatie en-/of opleiding hebben, staat wegens haar grote maatschappelijke betekenis hoog geprioriteerd op de politieke agenda. Zowel voor het Inlichtingenbureau, het Ministerie van SZW en (potentiele) gebruikers, is het belangrijk om zicht te krijgen op de ervaringen die gemeenten tot nu toe hebben opgedaan met Jongeren in Beeld. Het Inlichtingenbureau wil daarom een webpagina aanmaken om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Dit geeft gemeenten en jongereninstanties zicht op het gebruik van Jongeren in Beeld en helpt ons met de dooronwikkeling van het product.

Deel uw kennis en ervaring met het Inlichtingenbureau

Maakt u gebruik van Jongeren in Beeld? Help dan met het vullen van deze informatiepagina en deel uw ervaringen met jongeren in beeld. Denk hierbij aan beleidsstukken, voorbeeldbrieven, plannen van aanpak, middelen om jongeren te benaderen en eventueel beschikbare resultaten. Indien gewenst worden de gegevens geanonimiseerd.

Publicatie gemeentenaam op website

Daarnaast horen wij van enthousiaste potentiele gebruikers steeds vaker dat zij van gemeenten zelf willen horen hoe zij omgaan met o.a. de gegevensverwerking en het treffen van voorzieningen om jongeren te ondersteunen bij het vinden van werk. Het lijkt ons een mooi initiatief om enkele gemeentenamen op onze site te publiceren zodat geïnteresseerde gemeenten –via onze accountmanager Marije Timmer- met u in contact kunnen komen.

Contact

Wij hopen dat u uw kennis op het gebied van Jongeren in Beeld met ons en andere geïnteresseerde gemeenten wilt delen. Stuur een mail naar MTimmer@inlichtingenbureau.nl om informatie, zoals beleidsstukken, plannen van aanpak, voorbeeldbrieven en eventueel beschikbare resultaten met ons te delen. laat ons daarnaast weten of wij uw gemeentenaam mogen publiceren op onze website.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie inhoudelijke vragen? Neem dan telefonisch contact op Marije Timmer, accountmanager Inlichtingenbureau, via 06 527 49 715

Theme picker