Actueel

De Centrale voorziening Beslagvrije voet is live!

De Centrale Voorziening Beslagvrije Voet (Bvv) van het Inlichtingenbureau is live. Met deze rekentool kunt u via een portaalvoorziening en via applicatie-tot-applicatie (webservice) de basisberekening uitvoeren om de beslagvrije voet te bepalen.

In een eerder bericht lieten wij “reeds aangemelde organisaties’’ weten dat gebruikersbeheerders sinds 16 december in kunnen loggen op het klantportaal van de Bvv, om vervolgens hun aanmelding te voltooien. Heeft u de aanmelding op het portaal nog niet voltooid? Lees dan het bericht van 16 december jl. op onze website

Generieke tool om schulden te voorkomen

Beschikt u over e-herkenning niveau 3 en heeft u reeds uw aanmelding op het klantportaal Bvv voltooid? Log dan via onze inlogpagina in op de Centrale voorziening Bvv. Eenmaal ingelogd heeft u de beschikking over de rekentool, waarmee u met minimale gegevens en met behulp van BRP en de UWV Polisadministratie de basisberekening kunt uitvoeren om de beslagvrije voet te bepalen. Deze extra controle ''op een te lage beslagvrije voet'' maakt het mogelijk om grotere (schuld)problemen bij mensen met schulden te voorkomen.   

Werking rekentool Centrale voorziening BVV

De berekening van de beslagvrij voet wordt opgeleverd in een PDF document en kan gebruikt worden in het schuldendossier. De uitkomst betreft een basisberekening, die door de beslaglegger zelf moet worden aangevuld om een beslagvrije voet op te leveren in de vorm van een Modelmededeling. Deze Modelmededeling bevat naast de basis bvv ook nog enkele aanvullende berekeningen betreffende reeds toegepaste beslagen.  

Handleiding Bvv

Meer informatie over de werking van de Centrale voorziening Bvv en de in te vullen waarden om de beslagvrije voet te bepalen, vindt u in de handleiding van de Centrale voorziening Bvv. Heeft u zich nog niet aangemeld voor Bvv, of heeft u behoefte aan meer achtergrondinformatie? Raadpleeg dan onze productpagina

Vragen

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl