Actueel

Controleer verouderde URL’s

Uit onze bevindingen blijkt dat er gemeenten zijn die via de DKD webservice gegevens inlezen via verouderde URL’s. Het gaat in dit geval specifiek om URL’s van het sectorloket. Om de veiligheid van de ketenbrede gegevensuitwisseling te kunnen blijven waarborgen, stopt het Inlichtingenbureau vanaf 1 oktober 2020 met de ondersteuning van deze verouderde URL’s. Wij raden u dan ook aan om te controleren of de gegevensuitwisseling via DKD webservice plaatsvindt op basis van onderstaande verouderde URL’s. Zo ja, dan dient u dit voor 1 oktober 2020 aan te passen.

het gaat om de volgende URL’s

  • dkd-inlezen.sectorloket.nl;
  • dkd-inlezen-test.sectorloket.nl;
  • dkd.sectorloket.nl;
  • dkd-test.sectorloket.nl


Let op! Op 1 januari 2021 moeten alle gemeenten overstappen op TLS1.2 op basis van HTTPS. Tot die tijd ondersteunt het Inlichtingenbureau ook nog HTTP berichtenverkeer.

Stel nieuwe URL’s in

Raadpleeg de technische handleiding encryptie DKD om  de juiste URL’s in te stellen. Om veiligheidsredenen is deze handleiding alleen op aanvraag beschikbaar via onze Servicedesk. Stuur een mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl o.v.v. Aanvraag technische handleiding encryptie DKD.

Zet het bericht door naar de juiste contactpersoon!

Aanpassingen van URL's worden in de meeste gevallen uitgevoerd door de systeem- of netwerkbeheerder binnen uw gemeente. Verricht u zelf geen technische aanpassingen in het systeem? Dan verzoeken wij u om dit bericht door te zetten naar de juiste contactpersoon.  

Contact en informatie 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl