Verbetering Wlz-uitvraag

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige Wlz registertoets onvoldoende voorziet in de informatiebehoefte van gemeenten. Gedurende de looptijd van een Wmo-voorziening kan de persoonlijke situatie van een cliënt veranderen en een Wlz-indicatie worden gesteld. In zo'n situatie kan de Wmo-voorziening worden gestopt om te voorkomen dat er een dubbele verstrekking of financiering is. Gemeenten hebben daar nu echter helemaal geen zicht op en komen dus vaak te laat achter de samenloop van een Wmo-voorziening en Wlz-indicatie. Hierdoor is er een grote kans dat zorgaanbieders of ondersteuners te lang of zelfs onterecht ingezet worden en gemeenten onterecht kosten maken.

Meer inzicht in Wlz-indicaties bij Wmo-cliënten

In samenwerking met het het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het CIZ en VNG Realisatie gaat het Inlichtingenbureau de Wlz registertoets voor gemeenten de komende periode verbeteren om zo gemeenten beter inzicht te geven in eventuele Wlz-indicaties bij Wmo-cliënten. Naast de huidige registertoets zal het voor gemeenten mogelijk worden om gedurende de looptijd van een Wmo-verstrekking een actief signaal te ontvangen wanneer een Wmo-cliënt ook een Wlz-indicatie krijgt. Door deze aanvulling in de Wlz dienst, de zogenoemde Wlz signalen, kan dubbele verstrekking of financiering tijdig worden stopgezet en eventuele discussie over onterechte betalingen aan zorgaanbieders of ondersteuners worden voorkomen. Hiermee zetten we weer een stap in het verder terugbrengen van onnodige administratieve lasten in de Wmo.

Verwachte oplevering

Het is onze intentie om de nieuwe Wlz signalen in het tweede kwartaal van 2020 op te leveren. In de komende periode zullen de betrokken partijen de Wlz-dienst verder vorm gaan geven. Gemeenten en softwareleveranciers zullen hier ook bij betrokken worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Theme picker