DKD functionaliteiten vanaf 1 april 2019 beschikbaar via HTTPS op basis van TLS 1.2

Wij hebben in eerdere berichtgeving aangegeven dat u vóór 31 december 2018 uw infrastructuur aan moet passen om gebruik te kunnen blijven maken van de functionaliteiten DKD-inlezen, de aanlevering van de DKD verwijsindex en de bevraging van de webservice. Dit om de veiligheid van de ketenbrede gegevensuitwisseling via zowel Gemnet als Diginetwerk te kunnen blijven waarborgen op het gebied van privacy en veiligheid.

HTTPS op basis van TLS 1.2 nu nog niet mogelijk voor DKD functionaliteiten

Helaas is het voorlopig niet mogelijk om via de DKD verwijsindex aan te leveren en van DKD inlezen gebruik te maken via HTTPS. Dit geldt ook voor DKD-bevragen, omdat vanuit het Inlichtingenbureau nog geen bevragingen bij uw gemeente gedaan kunnen worden.

Vanaf 1 april 2019 zijn alle bovenstaande functionaliteiten op de productieomgeving bereikbaar via de nieuwe versie van HTTPS op basis TLS1.2. Om u ruim de kans te geven om samen met uw softwareleverancier voor te bereiden op deze verandering, zullen alle functionaliteiten nog tot 1 juli 2019 bereikbaar blijven via HTTP.

Testen en overgang naar productie vanaf 1 april 2019 U kunt vanaf 1 april 2019 toegang krijgen tot de acceptatieomgeving voor het testen van de functionaliteiten voor DKD-inlezen, DKD verwijsindex en DKD-bevragen op basis van HTTPS met TLS 1.2. U ontvangt van ons tijdig een handleiding met daarin instructies om te testen.

Voorbereidingen voor de overstap op TLS 1.2

Het is voor uw gemeente op dit moment al wel mogelijk om enkele voorbereidingen te treffen voor de overstap op HTTPS op basis van TLS 1.2. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunt u of uw softwareleverancier al een PKI overheidscertificaat aanvragen. Zie hiervoor www.pkioverheid.nl De installatie van dit certificaat is vereist om vanaf 1 juli 2019 de veiligheid van de infrastructuur aan weerskanten te kunnen garanderen. .

Geef de juiste contactpersonen door!

De overgang op https met TLS1.2 leidt tot aanpassingen in de infrastructuur van uw gemeente. Dergelijke aanpassingen worden in de meeste gevallen uitgevoerd door uw systeem- of netwerkbeheerder. Geef daarom via het contactformulier de gegevens door van de systeem- en netwerkbeheerder van uw gemeente.

Wij informeren u tijdig over de vervolgstappen op het gebied van https op basis van TLS1.2

Raadpleeg de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) voor informatie omtrent het inregelen van TLS1.2