Protocol Gemeentelijke herindelingen beschikbaar

Voor de aankomende gemeentelijke herindelingen heeft het Inlichtingenbureau in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein, VECOZO en ZIN een praktisch protocol opgesteld. In dit protocol staan alle acties omschreven die gemeenten moeten ondernemen om ook na de herindeling het berichtenverkeer weer op de juiste wijze op te kunnen pakken. Ook alle belangrijke aandachtspunten worden in dit protocol op een rijtje gezet.

Wij raden alle gemeenten, maar ook softwareleveranciers en zorgaanbieders, aan om dit protocol nauwkeurig door te lezen om de de herindelingen per 1 januari 2019 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor vragen over het protocol kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze servicedesk. Dit kan per e-mail via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of telefonisch via 0800 222 11 22.