Actueel

Let op: wijziging in rapportage Rechtmatigheidscontrole

Wij hebben geconstateerd dat in het kader van de toets op Rechtmatigheidscontrole door sommige gemeenten verouderde gegevens worden aangeleverd. Op grond van de vastgestelde bewaartermijn, zullen deze verouderde gegevens met ingang van 20 februari door het Inlichtingenbureau worden afgekeurd. Wat dit betekent voor gebruikers van deze dienstverlening leest u hier